הגשת דוחות בארה"ב ובישראל

הקדמה

כבעלים של נכסים מניבים בארה"ב, או כיזמים או שותפים שיש להם פעילות נדל"ן באדמת ארה"ב, אנו מחויבים להגיש דוחות שנתיים הן בארה"ב והן בישראל.

אי הגשת הדוחות בזמן חושפת את המשקיע לקנסות, חסימת פעילות עסקית ונקיטת פעילויות משפטיות כנגד מי שאינו מגיש דוח.

את הדוחות אנו מגישים בשנה העוקבת עבור הפעילות העסקית של השנה הקודמת וזמני הגשת הדוחות שונים בין ארה"ב וישראל וגם תלויים בסוג היישות שאיתה אנו פועלים.

לפני שמגישים את הדו"ח, יש לעשות עבודת הכנה מקדימה, כמו איסוף דוח שנתי מחברת הניהול, ריכוז הוצאות שהיו, מסמכי רכישה ועוד. מומלץ לרכז הכל בקובץ אקסל מסודר כך שגם לכם תהיה הערכה לפעילות העסקית שהיתה.

חלק זה לא רק חשוב להגשת הדוח השנתי ותשלום מס, אלא גם לקבל תמונת מצב של ההכנסות וההוצאות שלכם, שורת הרווח והתשואה מהנכסים.

הגשת דוח שנתי בארה"ב

הדוח השנתי בארה"ב מוגש לרשויות המס האמריקאי, קרי ה-IRS.

בדוח השנתי מסוכמת הפעילות השנתית שהייתה בשנה הקודמת, הכוללת הכנסות והוצאות.

מתוך הדוח השנתי נגזר תשלום המס שנדרש לשלם, הן המס הפדרלי והן המס המדינתי. להמשך קריאה בנושא מיסוי נדל"ן בארה"ב ניתן להיכנס לקישור הזה.

לצורך הגשת דוח בארה"ב יש לעבוד מול רואה חשבון שעובד מול רשויות המס בארה"ב. הדוח הוא שנתי ומוגש פעם בשנה.

יש רואי חשבון שיושבים בישראל ועובדים מול רשויות המס בארה"ב.

איזה מסמכים הרואה חשבון צריך?

 • דוח 1099 מחברת הניהול על רווח והפסד הכנסות שכר דירה.
 • מסמכי סגירה של נכסים שנרכשו באותה שנה.
 • הוצאות נוספות שהיו בהקשר של הנכסים בארה"ב.

עלות הגשת דוח בארה"ב

עלות הגשת דוח משתנה בין משרדי רואה החשבון ותלוי בסוג הדוח.

במידה ומדובר בדוח על שם פרטי, עלות הגשת דוח תנוע בין 200$ – 500$ (בד"כ תהיה עלות נוספת של 25$-50$ לכל נכס נוסף).

כאשר מדובר בדוח של LLC תהיה עלות נוספת.

יש לקחת בחשבון כחלק מהגשת דוח יש גם להקים מספר זהות לצורכי מס בארה"ב שנקרא ITIN ויש לו עלות חד פעמית סביב 200$.

מועד הגשת הדוח בארה"ב

מועד הגשת הדוח בארה"ב יכול להשתנות במעט בכל שנה אבל לרוב אין תזוזות משמועתיות.

נכון לשנת 2020 אלה המועדים המעודכנים להגשת הדוח השנתי:

 • 15 למרץ – מועד הגשת דוח לשותפויות (עם אורכה – עד 15 לספטמבר).
 • 15 לאפריל – מועד הגשת דוח LLC ליחידים אזרחי ישראל (עם אורכה – עד 15 לספטמבר).
 • 15 ליוני – מועד הגשת דוחות 2020 ליחידים המתגוררים מחוץ לארה"ב (עם אורכה – עד 15 לאוקטובר).

האורכה תלויה במשרד הרואה חשבון מולו אתם עובדים עושה זאת אוטומטית ויש לברר.

הגשת דוח שנתי בישראל

כפי שתיארנו בהתחלה משקיעי נדל"ן בארה"ב מחויבים להגיש על פי חוק, דוח שנתי למס הכנסה ולדווח על ההכנסות מחו"ל אשר ממנו ייגזר תשלום המס שיש לשלם בארץ.

להמשך קריאה בנושא מיסוי נדל"ן בישראל ניתן להיכנס לקישור הזה

כמו הדוח האמריקאי, הדוח הוא שנתי ומוגש פעם בשנה.

הגשת הדוח בישראל היא הרבה יותר פשוטה ולמעשה מתבססת על הדוח האמריקאי (פרט לתיאומי פחת וכו').

לצורך הגשת הדוח ניתן להיעזר ברואה חשבון או להכין עצמאית.

לצורך הגשת הדוח הרואה חשבון יצטרך:

 • דוח אמריקאי שהוגש עם הרואה חשבון האמריקאי.
 • טופסי 106 ממקומות העבודה (של שני בני הזוג).
 • במידה ויש, אישורים על הפקדות לביטוחי חיים ולקופות גמל באופן פרטי.
 • מידע על כל הכנסה נוספת, אם הייתה.

עלות הגשת דוח בישראל

עלות הגשת דוח משתנה בין משרדי רואה החשבון ותלוי בסוג הדוח.

במידה והמשקיע עצמי בארץ, הרו"ח רק יצטרף נספח לדוח השנתי על הכנסות מחו"ל. במידה והמשקיע שכיר, יש למצוא ולעבוד מול רו"ח שיגיש את הדוחות.

עלות ממוצעת להגשת דו"ח לשכיר בישראל תנוע בין 1000 ₪ – 1500 ₪.

מועד הגשת הדוחות בישראל

מועד הגשת הדוח בישראל תלויה אם מוגשת בצורה עצמאית או דרך מייצג (רואה חשבון) ובשני המקרים יש אורכה.

אם ההגשה עצמאית אז בדרך כלל 31/3 וכמעט תמיד יש הארכה ל 31/5.

אם ההגשה מתבצעת דרך מייצג אז למייצג יש אחוזים לעצמאים בדרך כלל 25%, עד 31/7 , 25% עד סוף אוקטובר,  50% עד סוף שנה.

האורכה תלויה במשרד הרואה חשבון מולו אתם עובדים עושה זאת אוטומטית ויש לברר.

דיווח על מכירה

חוק המס בישראל מחייב דיווח על מכירת נכס בארה"ב ולא להמתין להגשת הדוח השנתי.

במידה ונמכר נכס במהלך השנה יש לדווח על ההכנסה מרווח הון תוך 30 יום ולשלם את חבות המס הצפויה על מנת להימנע מקנסות.

ניתן להיעזר ברואה חשבון האמריקאי לתחשיב רווח הון. בתחשיב השנתי יהיו החזרי מס במידה ויש.

 

הוצאות מוכרות

עניין ההכרה בהוצאות תלוי במסלול המס שנבחר (לפירוט נוסף ניתן לקרוא לקישור הזה).

במידה ונבחר מסלול המכיר בהוצאות, ההוצאות המוכרות הינן:

 • ההוצאות שהופיעו בדו"ח של חברת הניהל.
 • הוצאות הריבית בגין הלוואה שנלקחה לטובת רכישת הנכס
 • במידה והיה ביקור הנכס באותה שנה, אז הוצאות בגין הביקור (כולל טיסות, מלונות, רכב, דלק ואש"ל).
 • הוצאות נוספות שיש להן קשר להכנסות (טלפון, אינטרנט וכו').

יש להיוועץ עם רואה חשבון לעניין ההוצאות שניתן להכיר ואין לראות מידע זה כתחליף לייעוץ משפטי.

סיכום

לסיכום, יש לזכור כמשקיעים שיש לנו מחויבות בהגשת הדוחות השנתיים הן בארה"ב והן בישראל וניתן להיעזר באנשי מקצוע לביצוע מטלה זאת.

הסיפור איננו מורכב עבורו כאשר משתמשים באנשי המקצוע הנכונים שיכולים להכווין אותנו כיצד לבצע את הדברים בצורה טובה ועם תכנון מס נכון.

כמו כן, מומלץ להשוות את המחירים והשירותים הניתנים בין משרדי רואה החשבון השונים כדי לקבל את ההחלטה עם מי כדאי לנו לעבוד.

 

מה אנחנו צפויים ללמוד?

home

מבוא

 • היכרות
 • למה כדאי להשקיע בנדל"ן מניב
 • למה כדאי להשקיע בארה"ב
home

יתרונות ההשקעה בארה"ב

 • כלכלת ארה"ב
 • השוואה להשקעות באירופה
 • יתרונות הנדל"ן המניב בארה"ב
home

סוגי השקעות

 • וולסלינג
 • רנטלים
 • פליפים
 • בנייה חדשה
 • מולטי פמילי
 • מימון בעלים
 • השכרה אם אופציה מכירה
 • מכירות פומביות
home

סוגי נכסים

 • צמודי קרקע SFH
 • דופלקס – טריפלקס – קאודפלקס
 • מולטי פמילי
 • בית משותף Townhouse
 • דירות
 • בית נייד
 • נדל"ן מסחרי
 • מגרשים
home

ניתוח שוק

  • מאקרו שוק
   • עדיפות גאוגרפית בארה"ב
   • הגירה
   • אבטלה
   • תשואה חציונית
   • עליית ערך
   • ביקוש והיצע
   • מגמות מחירים
  • מיקרו שוק
   • סוג שכונה
   • נתוני פשיעה
   • מוסדות חינוך
   • מסחר מקומי
   • ייעוץ מקומי
  • סוגי שכונות
home

איתור הנכס

 • MLS
 • Craigslist
 • Wholesalers
 • Foreclosure
 • Tax Sale
 • Postcards
home

ניתוח עסקה

 • הערכת שווי של נכס
 • אומדן צפי שכירות
 • הערכת שיפוץ
 • הוצאות תפעוליות
 • חישוב תשואה
 • סוגי תשואות (פירותית, הונית, מצרפית)
 • ניתוח עסקה לדוגמא
home

תהליך הרכישה

  • הצעת מחיר.
  • החוזה 
  • בדיקת נאותות
   • בדיקה וירטואלית
   • בדיקה פיסית
   • מאמר איזה דברים צריך לבדוק לפני רכישת נכס
   • אינספקטור, קונטרקטור, חברת ניהול
   • משא ומתן
  • בדיקה משפטית
   • Title search
   • Title Insurance
   • Warranty Deed
   • Quit Claim
  • סגירה
home

ביטוח

 • סוגי ביטוחים
 • מרכיבי הביטוח
 • סוכן ביטוח
 • טיפים לבחירת פוליסה נכונה
home

הצוות המקומי

     • מתווכים
      • Buyers agent
      • Seller agent
      • מערכות יחסים
     • חברות ניהול
      • תפקידי חברת הניהול
      • קריטריונים לאיתור דיירים
      • עמלות
      • Eviction
      • איתור חברת ניהול
      • התנהלות מול חברת ניהול
     • עורכי דין וטייטל
     • סוכן ביטוח
     • קבלנים
home

ניהול מרחוק

 • אחריות המשקיע
 • ניהול נכון
 • תשלומים
home

שיפוצים

 • הכרת המערכות
 • סוגי שיפוצים
 • שיפוצים מומלצים
 • עלויות
home

מיסוי

 • סוגי מיסוי
 • מיסוי בארה"ב
 • מיסוי בישראל
 • מס רכישה
 • מס עזבון
 • מיסוי LLC
 • Withholding Tax
home

דוחות ורואה חשבון

 • דוח בארה"ב
 • דוח בישראל
 • עלויות
 • רו"ח מומלצים
home

חברת LLC

 • למה LLC
 • מסמכים חשובים
 • עלויות
 • אופרציה
home

דרכי מימון ומינוף

 • אפשרויות מימון בישראל
 • אפשרויות מימון בארה"ב
 • מחזור (Refinance)
 • IRR סימולציה
purchase

מכירת הנכס

 • הכנה למכירה
 • קביעת תמחור נכון
 • סוגי מימושים
 • דרכי מימוש
 • הוצאת סגירה
rent

סיכונים ותוכנית נדלן לטווח ארוך!

לא קיבלתם את הקורס?

בדוק בלשונית קידומי מכירות והעבר את המייל ללשונית דואר רגיל
כך שתוכל להמשיך ולקבל מיליים
בדוק בדואר זבל והעבר את המייל לתיבת דואר נכנס.
בדוק שמילאת כתובת דואר נכונה
 
 
אם עדין לא מצאת את המדריך שלח מייל הקלק לשליחת המייל ורשום לא קיבלתי :-) 
דילוג לתוכן